Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

O nama

 

Preduzeće Topomatika d.o.o. bavi se 3D digitalizacijom odnosno
3D skeniranjem, merenjem i kontrolom oblika, dimenzija, položaja i deformacija objekata veličine od desetak milimetara do nekoliko desetina metara.

U te svrhe koristimo savremene trodimenzionalne optičke merne sisteme nemačkog proizvođača GOM mbH, čiji smo i ekskluzivni zastupnici za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru.

Mi smo kompetentan tim sa višegodišnjim iskustvom i možemo Vam pomoći u kvalitetnijem, lakšem i bržem izvođenju Vaših projekata, na primer:

  • dizajn i razvoj
  • kontrola kvaliteta proizvoda
  • konstruisanje modela, alata i kalupa
  • kopiranje delova i proizvoda
  • problemi s montažom
  • izrada dokumentacije, arhiviranje i prezentacije
  • medicina, stomatologija, arhitektura, arheologija, vajarstvo

Kompjuteri su danas nezaobilazni pratioci većine ljudskih djelatnosti: sve analize, simulacije, CAD/CAM projektovanja, kontrole tačnosti pa i kompjuterske igre zasnivaju se na virtuelnom modelu stvarnosti. Uspešnost tih postupaka direktno zavisi od toga koliko je stvarni svet verno preslikan u kompjuter.

Našim metodama 3D digitalizacije izradićemo detaljan trodimenzionalni kompjuterski model Vama interesantnog objekta i time Vam omogućiti efikasno rešavanje Vašeg problema.

Ukoliko ste zainteresovani za prezentaciju optičkih mernih sistema ili za usluge merenja, pošaljite upit:

PDF brošura "Topomatika d.o.o." (HR) >>

3D digitalizacija turbine u hidroelektrani, kontrola oblika i položaja 3D skenerom ATOS

topomatika logo