Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

Testiranje i merenje sistema aktivne sigurnosti pešaka >>

Ključne reči: PONTOS, analiza deformacija, auto industrija

Naručilac: Cimos d.d.

Opis: U laboratoriji Cimosa sprovedeno je testiranje sistema aktivne sigurnosti pešaka optičkom mernom tehnikom. Merenja gibanja haube motora kod testa pokretanja pirotehničkih aktivatora i simulacije kontakta pešaka s oplatom motora obavili smo sistemom PONTOS HS. (5 slika).

  Merenja gibanja haube motora sistemom PONTOS kod testa simulacije kontakta pešaka s aktiviranom oplatom motora
 

Optička analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije

Ključne reči: TRITOP, analiza deformacija, zavarene konstrukcije

Naručilac: Končar d.d.

Opis: Optičkim sistemima TRITOP CMM i TRITOP Deformation izmerena je zavarena konstrukcija sanduka pretvarača. Montaža elektro i mašinske opreme unutar te konstrukcije izaziva opterećenje. TRITOP je omogućio brzu, pouzdanu i detaljnu analizu oblika i deformacija konstrukcije.(9 slika).

  Analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije sanduka pretvarača sistemom TRITOP
 

Ispitivanje tehnike fiksacije fragmenata frakture lica >>

Ključne reči: ARAMIS, analiza deformacija, medicina

Naručitelj: Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu

Opis: Zbog ispitivanja novih hirurških tehnika, sistemom za optičku trodimenzionalnu analizu deformacija ARAMIS sproveli smo merenje površinskih deformacija reponiranih i fiksiranih delova frakturiranih kostiju na anatomskom modelu lobanje. (6 slika).

  Sistemom za optičku trodimenzionalnu analizu deformacija ARAMIS sproveli smo merenje površinskih deformacija anatomskog modela lobanje na kojoj su ispitivane nove tehnike repozicije i fiksacije frakturiranih delova srednjeg lica.
 

3D snimanje nosive konstrukcije Zg paviljona - 09

Ključne reči: TRITOP, reverzni inženjering, arhitektura

Naručilac: Njirić+arhitekti

Opis: Montažni paviljon autora H. Njirića i V. Škopca postavljen je na raskrsnici Bakačeve i Cesarčeve ulice, kao najava 44. Zagrebačkog salona. Tokom izgradnje TRITOPom smo trodimenzionalno snimili unapred montiranu nosivu konstrukciju i modelovanjem zatečenog stanja olakšali krojenje opšava.(4 slike)

  Zg paviljon-09
 

Dokumentacija arhitektonskih spomenika: Šibenska katedrala

Ključne reči: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizuelizacija, spomenička baština

Naručilac CSU

Opis: Šibenska katedrala Svetog Jakova zidana je od 1431.do 1536. godine, i predstavlja zaštićeni spomenik kulture uvršten u svetsku baštinu UNESCO-a. U pilot-projektu Ministarstva kulture RH i regionalne konzervatorskke kancelarije u Šibeniku dokumentovali smo jedinstveni spomenik sakralne arhitekture (9 slika).

  Optičkim mernim sistemima ATOS i TRITOP dokumentovali smo i analizirali detalje fasade katedrale Svetog Jakova u Šibeniku, jednog od najznačajnijih spomenika hrvatske kulturne baštine. Trobrodna bazilika sa tri apside i kupolom, građena u gotskom, gotsko-renesansnom i renesansnom stilu, najznačajniji je graditeljski podvig 15. i 16. veka u Hrvatskoj, a zbog izuzetne vrednosti uvrštena je u UNESCOV popis svetskog kulturnog nasleđa.
 

3D vizuelizacija i reprodukcija skulptura šibenske katedrale

Ključne reči: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizuelizacija, spomenička baština

Naručilac: CSU

Opis: Tokom radova na restauraciji na Šibenskoj katedrali sistemima ATOS i TRITOP digitalizovali smo originalne skulpture Navještenja i 12 apostola s portala. Projekat njihovog snimanja, 3D modelovanja i reprodukcije realizovali smo u okviru CSU-ovog istraživanja primene novih tehnologija (16 slika).

  U projektu zaštite i obnove Šibenske katedrale prilikom restauracije na portalima digitalizovano je 12 skulptura apostola sa zapadnog portala, trodimenzionalno su snimljene i skulpture Navještenja (sveta Marija i arhanđeo Gabrijel) i urađeni su 3D virtuelni modeli kao osnova za dalje analize i neinvazivnu metodu izrade kopija koja obezbeđuje sigurnost osetljivih objekata.
 

Kontrola dimenzija i oblika sastavljenih sekcija trupa broda

Ključne reči: TRITOP, osiguranje kvaliteta, brodogradnja

Naručilac:

Opis: Dimenzijski tačne sekcije trupa broda preduslov su za jednostavnu i brzu montažu. TRITOPom je merena predmontirana volumenska sekcija broda u brodogradilištu. Fotogrametrija omogućava efikasnu i brzu kontrolu dimenzija, položaja i oblika delova te sekcije kao i upoređivanje sa CAD modelom. (11 slika).

   Sastavljena sekcija broda  na skladištu gotovih sekcija u brodogradilištu snimljena je fotogrametrijskim sisremom TRITOP radi kontrole dimenzija i oblika.
 

Kontrola geometrije ležaja Domovinskog mosta u Zagrebu

Ključne reči:TRITOP, kontrola kvaliteta, mostogradnja

Naručilac: Industrogradnja d.d.

Opis: Tokom gradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za proverom ispravnosti geomerije ležajeva mosta. Merenja su sprovedena prenosivim fotogrametrijskim sistemom TRITOP za svega nekoliko sati direktno na gradilištu, tako da nije prouzrokovan zastoj u gradnji mosta (4 slike).

  Ležajeve mosta trebalo je ispitati direktno na gradilištu, tako da su pri izboru izvođača i pogodne merne metode u obzir došli jedino prenosivi merni uređaji. Određivanje položaja velikog broja provrta klasičnim geodetskim uređajima bilo bi vrlo dugotrajno. Zahvaljujući fotogrametrijskom sistemu TRITOP za Topomatiku d.o.o. ovo je predstavljalo rutinsko merenje na terenu.
 
 

Detaljna kontrola izlivene klinaste kopče pomoću ATOSa

Ključne reči: ATOS, kontrola kvaliteta, virtuelna montaža, izlivanje

Naručilac: Dalekovod d.d.

Opis: Digitalizacijom tela i klina izlivene klinaste kopče dobili smo nekoliko stotina hiljada mernih tačaka koje omogućuju detaljnu kontrolu geometrije. Upoređivanjem sa CAD modelima odredili smo nepravilnosti oblika proizvedenih delova, a virtuelnim sastavljanjem analizirali probleme pri montaži (5 slika).

  Merni rezultat sastoji se od više stotina hiljada mernih tačaka s površine klina kopče. ATOSov software izračunava udaljenost svake merne tačke od površine CAD modela i predstavlja odstupanja pomoću prikaza u boji.
 

Rekonstrukcija CAD modela originalne skulpture >>

Ključne reči: ATOS, reverzni inženjering, alatničarstvo, izlivanje

Naručilac: TEH-CUT, FEROIMPEX d.o.o.

Opis: Originalnu skulpturu trebalo je rekonstruisati u CAD sistemu i pripremiti za serijsku proizvodnju. 3D digitalizatorom ATOS određen je u kratkom vremenu velik broj mernih tačaka s površine objekta i omogućena je precizna i brza rekonstrukcija oblika i detaljna kontrola CAD modela (8 slika).

  3D digitalizacija sistemom ATOS omogućila je precizno i brzo rakonstruisanje CAD modela za serijsku proizvodnju kopija originalne minijaturne skulpture.
 

Osiguranje kvaliteta rotirajućih postolja vagona >>

Ključne reči:TRITOP, kontrola kvaliteta, zavarene konstrukcije

Naručilac: Tvornica željezničkih vozila Gredelj

Opis: Prenosivim optičkim trokoordinatnim mernim sistemom TRITOPCMM prekontrolisali smo sve korake proizvodnog procesa, od ulazne kontrole poluproizvoda, preko nameštanja uređaja za zavarivanje, do uhodavanja proizvodnje i završne kontrole geometrije svakog postolja iz serije (7 slika).

  U Tvornici željezničkih vozila Gredelj u Zagrebu pokrenuta je proizvodnja veće serije okretnih postolja za vagone. Telo postolja čini čelični zavareni okvir veličine oko 4x3m
 

Trodimenzionalne digitalizacije zubala pomoću sistema ATOS >>

Ključne reči: ATOS, arhiviranje i vizuelizacija, stomatologija

Naručilac:

Opis: Optički merni sistem ATOS uspešno se primenjuje u stomatologiji jer omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju otisaka zuba i izradu vernog digitalnog modela zubala. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji kao i za arhiviranje otisaka (7 slika).

  Pomoću sistema ATOS snimljen je otisak zubala u plastičnoj masi (negativni oblik), koji je u računaru numerički prebačen u pozitivan oblik (virtuelni odlivak) i dobijen je kompletan i vrlo precizan oblik zubnog mesa i zuba.
 

3D digitalizacija antičkog bronzanog kipa Apoksiomen >>

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizuelizacija, spomenička baština

Naručilac: Hrvatski restauratorski zavod

Opis: Detaljno optičko određivanje oblika ovog izuzetnog primerka svetske kulturne baštine sproveli smo tokom procesa njegove restauracije. Dobijeni rezultat predstavlja vernu digitalnu kopiju idealnu za arhiviranje, praćenje promena tokom vremena ili analize i računarske prezentacije (11 slika).

  Antički bronzani kip Apoksiomen pronađen je u moru u blizini ostrva Lošinja na dubini od 45 metara. Budući da u svetu postoji svega nekoliko sličnih bronzanih kipova, radilo se o nalazu neprocenjive vrednosti
 

Računarska rekonstrukcija drvenog broda gajete >>

Ključne reči: TRITOP, reverzni inženjering, arhiviranje, brodogradnja

Naručilac: Brodogradilište u Nerezinama

Opis: U tradicionalnoj brodogradnji uobičajena metoda je bila kopiranje gotovog "dobro pogođenog" broda pomoću šablona. Modernim metodama trodimenzionalnog snimanja i modelovanje pomoću računara, izrada novog drvenog broda značajno se olakšava i ubrzava (10 slika).

  Kako bismo omogućili izradu verne kopije drvene gajete na trup smo postavili tristotinjak mernih tačaka, tako da dovoljno detaljno opisuju njegov oblik
 

Provera oblika lopatica Peltonove turbine >>

Ključne reči: ATOS, TRITOP, kontrola geometrije, izlivanje, turbine

Naručilac: Hrvatska elektroprivreda

Opis: Peltonove turbine su karakteristične za hidroelektrane s visokim pritiskom i manjim protokom vode. Vrte se velikim brojem okretaja, pa su pravilnost geometrije rotora i njegova uravnoteženost veoma važni. Kontrola oblika lopatica klasičnim mernim metodama je izuzetno složena i ograničena (5 slika).

  Rotor Peltonove turbine izmerili smo u ugrađenom stanju, trebalo je samo otvoriti poklopac agregata
 

3D digitalizacija radnog kola Francisove turbine >>

Ključne reči: ATOS, TRITOP, reverzni inženjering, lzlivanje, turbine

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda

Opis: Lopatice Francisove turbine su jako zakrivljene i gusto postavljene tako da se na kraju proizvodnje ručno bruse i poliraju. Kanali za protok vode su vrlo nepristupačni, pa je izrada ovih turbina vrlo teška i podložna greškama, a merenje oblika lopatica klasičnim postupcima je skoro nemoguće (6 slika).

  Radno kolo Francisove turbine na vratilu tokom remonta. Ove su turbine vrlo rasprostranjene u hidroelektranama, a koriste se kod srednjih padova i protoka vode. Odlikuje ih visoka efikasnost kod različitih režima rada
 

Analiza neuravnoteženosti Kaplanovih turbina u hidroelektrani >>

Ključne reči: ATOS, TRITOP, kontrola geometrije, izlivanje, turbine

Naručilac: Hrvatska elektroprivreda

Opis: 3D digitalizacija radnih kola Kaplanovih cevnih turbina u hidroelektrani Dubrava na Dravi s ciljem otkrivanja uzroka štetnog cikličkog njihanja snage. Ustanovljena su određena odstupanja u obliku i položaju lopatica što može izazvati promenu snage na osovini tokom svakog obrtaja (9 slika).

  Priprema radnog kola Kaplanove turbine za trodimenzionalnu digitalizaciju (obim 5,4 m)
 
Povratak na početak stranice >
 
topomatika logo