Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

 

Zatražite prezentaciju mernih sistema
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: info@topomatika.rs

 

GOM 3D-koordinatna merenja
   
     

ATOS - 3D digitalizator >>

 

Ovaj vrhunski i širom sveta najčešće korišćeni 3D digitalizator, odnosno 3D skener, određuje brzo i jednostavno trodimenzionalan oblik objekata svih veličina i složenosti. Mogućnosti primene su neograničene ...(više...)

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija i usporedba oblika
 

TRITOP CMM - optički 3D koordinatni merni sistem >>

 

Mobilni optički trokoordinatni merni sistem visokom preciznošću određuje 3D položaj markera i drugih uočljivih elemenata s površine mernog objekta i omogućava brza i efikasna merenja na licu mesta...(više...)

  Tritop: precizno određivanje 3D položaja markera

 

 

   
GOM analiza deformacija i pomaka
   
     

ARAMIS - optička 3D analiza deformacija >>

 

Ovaj optički merni sistem zasniva se na principu objektnog raster postupka. Služi za merenja  trodimenzionalne promene oblika i raspodele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformisanih objekata...(više...)

  Aramis: merenje trodimenzionalne promene oblika i raspodele deformacija
     

PONTOS - dinamička 3D analiza >>

 

Optički merni uređaj koji služi za precizno određivanje položaja, pomaka i deformacija konstrukcija ili njihovih delova. Dve brze digitalne kamere omogućavaju praćenje dinamičkih pojava u prostoru...(više...)

  Pontos: praćenje dinamičkih pojava u prostoru
     

ARGUS - optička analiza oblikovanja lima >>

 

ARGUS meri promene oblika lima tokom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate tačaka s površine oblikovanog lima te raspodele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala...(više...)

  Argus: promene oblika lima tokom procesa oblikovanja
     

TRITOP Deformation - statička analiza deformacija >>

 

Mobilni optički merni sistem koji precizno određuje 3D koordinatne tačke objekta u kvazi-statičkim uslovima i na osnovu toga proračunava 3D pomake i deformacije objekata i njihovih sastavnih delova...(više...)

  Tritop: precizno određivanje 3D položaja markera

 

 

   
GOM programski paketi
   
     

GOM Inspect Professional - kompjutersko merenje >>

 

GOM Inspect Professional je napredni programski paket za dimenzionalne analize 3D oblaka tačaka dobijenih trodimenzionalnim digitalizatorima, laserskim skenerima, kompjuterskim tomografima i sličnim uređajima...(više...)

  GOM Inspect Professional programski paket
     

GOM Inspect - besplatan inspekcijski softver >>

 

GOM Inspect je besplatan programski paket za 3D nadzor i obradu poligonizovanih mreža, kao i čitač za ATOS i GOM Inspect Professional merne rezultate...(više...)

  GOM Inspect besplatni programski paket

 

 

   
GEOMAGIC programski paketi
   
     

Studio 12 - reverzni inženjering (RE) >>

 

Geomagic Studio 12, programski paket omogućava digitalnu rekonstrukciju kompleksnih objekata. Koristeći podatke dobijene 3D skeniranjem objekata moguće je napraviti precizne računarske "as-built" modele tih objekata...(više...)

  Geomagic Studio programski paket omogućava digitalnu rekonstrukciju kompleksnih objekata
     

Qualify 12 - kompjutersko merenje (CAI) >>

 

Digitalno poređenje izvedenog stanja sa projektovanim - Geomagic Qualify 12 programski paket omogućava brzo, precizno i jednostavno upoređivanje proizvedenih objekata sa referentnim CAD modelima...(više...)

  Geomagic Qualify programski paket: digitalno upoređivanje izvedenog stanja sa projektovanim

 

 

   
VISION Engineering mikroskopi
   
     

Stereo inspekcijski mikroskopi >>

 

Širok raspon patentiranih stereo inspekcijskih mikroskopa, sa vrhunskom koordinacijom za poboljšanje kvaliteta i produktivnosti, omogućava posmatranje bez zamaranja...(više na www.topomatika.hr...)

  Mantis elite stereo mikroskop
     

Merni mikroskopi >>

 

Pionirski niz beskontaktnih mernih mikroskopa za precizna i lako ponovljiva merenja složenih proizvoda i delova od bilo kojih materijala...(više na www.topomatika.hr...)

 
     

Rutinski laboratorijski mikroskopi >>

 

Namenski laboratorijski mikroskopi idealni za širok raspon rutinskih laboratorijskih primena uključujući disekciju, brojenje stanica i analizu staničnih struktura...(više na www.topomatika.hr...)

 
 
topomatika logo