Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

Zatražite prezentaciju sistema ili uslugu merenja
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: info@topomatika.rs, digitalizacija@topomatika.rs, deformacije@topomatika.rs

 

Alatničarstvo >>

 

Razvoj novih proizvoda ili alata često se zasniva na već postojećim proizvodima ili fizičkim modelima. Njih treba rekonstruisati u nekom od CAD sistema, kako bi se dobio model pogodan za dalje projektovanje...

  Model za projektovanje alata
 

Izlivanje >>

 

Topomatika d.o.o. sprovela je 3D merenja u više hidroelektrana. Rezultati omogućavaju izradu preciznih zamenskih delova turbina, uprkos njihovoj složenosti...

  Livanje - izrada preciznih zamenskih delova turbina
 

Polimeri >>

 

Razvoj novih proizvoda i alata često se zasniva na već postojećim proizvodima ili fizičkim modelima. Njih treba rekonstruisati u nekom od CAD sistema kako bi se dobio model prikladan za dalje projektovanje...

  Polimeri: rekonstrukcija fizičkih modela
     

Obrada lima >>

 

Prenosni fotogrametrijski sistem TRITOP je optički trokoordinatni merni uređaj. Pomoću njega se brzo i precizno sprovode različita zahtevna merenja i to direktno u proizvodnoj hali ili na terenu...

  Kontrola obrade lima
     

Auto industrija >>

 

Proizvođači automobila su prisiljeni da usvajaju nove sisteme poboljšane sigurnosti učesnika u saobraćaju...Tokom testiranja kinematičkih elemenata šarki i testova udara modela glave u haubu motora, pomaci i deformacije mereni su sistemom PONTOS HS...

  Kontrola obrade lima
     

Brodogradnja >>

 

U tradicionalnoj brodogradnji uobičajena je metoda bila kopiranje gotovog "dobro pogođenog" broda pomoću šablona. Modernim metodama trodimenzionalnog snimanja i modelovanja pomoću računara, izrada novog drvenog broda značajno je olakšana i ubrzana...

  Brodogradnja: fotogrametrijsko određivanje oblika broda
     

Medicina i stomatologija >>

 

Optički merni sistem ATOS preduzeća GOM mbH iz Nemačke omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju oblika komplikovanih objekata veličine već od svega desetak milimetara...

  Medicina: trodimenzionalna digitalizacija zubala
     

Umetnost i arhitektura >>

 

Precizno beleženje oblika skulpture moguće je jedino ako se trodimenzionalnom digitalizacijom odredi položaj izuzetno velikog broja tačaka s njene površine...

  Umetnost: trodimenzionalna digitalizacija skulpture
 
topomatika logo