Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni merni sistemi: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzni inženjering, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitetaVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

 

Hegewald & Peschke kidalice - ispitivanje materijala i komponenata

 

U zemljama regiona zastupamo poznatog nemačkog proizvođača merne opreme i kidalica Hegewald & Peschke MPT GmbH.

Hegewald & Peschke razvija i proizvodi, već preko 20 godina, izuzetno kvalitetnu i preciznu opremu za merenje i ispitivanja u industriji i istraživanjima: opremu za testiranje materijala i metrologiju, automatizovane sisteme i programske pakete za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala, delova i proizvoda. Osim serijske proizvodnje kidalica, razvija i posebne sisteme za ispitivanja, prilagođene specifičnim potrebama, i pripadajuće komponente kao što su vrhunski optički video i laserski ekstenzometri. Obavlja instaliranje, kalibriranje i modernizaciju aparata za merenja i za ispitivanja materijala.

 

Hegewald & Peschke nudi industrijska rešenja - testne sisteme za:

 • poluautomatizovana i potpuno automatizovana ispitivanja
 • automobilsku industriju
 • ispitivanja u obrazovanju i istraživanjima
 • drvnu industriju
 • ispitivanja u industriji plastike i tekstilnoj industriji
 • ispitivanja u vazduhoplovnoj industriji
 • medicinsku industriju
 • metalnu i čeličnu industriju
 • mikroelektroniku
 • industriju nameštaja
 • solarnu industrija i vetroelektrane...
 

potpuno automatizovano robotsko ispitivanje tvrdoće komponenti i gotovih proizvoda

Specifična namena u industriji plastike

testiranje nameštaja

Proizvodi:

Univerzalne kidalice - INSPEKT

INSPECT kidalice odlikuje vrhunska merna preciznost i svestranost. Idealne su za najzahtevnija merenja u industriji i istraživanjima, za materijale visoke čvrstoće i komponente velikih dimenzija.

Različiti modeli kidalica grupisani su u serijama prema rasponu sila, karakteristikama i nameni:

 • statičke kidalice:
  • INSPEKT Mini - do 3 kN
  • INSPEKT Table Blue 5 I 10 I 20 - od 5 do 20 kN
  • INSPEKT Table 5 I 10 I 20 I 50 I 100 I 250
   - od 5 do 250 kN
   - za univerzalnu namenu u mnogim različitim sektorima industrije
  • INSPEKT 100 I 150 I 250 I 300 I 400 I 600 I 1000 I 1200 I 1500 - od 100 do 1500 kN,
   - maksimalno precizne, vrhunskog kvaliteta, za sve namene
  • INSPEKT H-HF - do 1000 kN - servo-hidraulična univerzalna kidalica
 • dinamičke kidalice:
  • INSPEKT Micro LC 100N - do 100 N
   - za mnoga različita izazovna ispitivanja, na primer u industriji poluprovodnika, elektronskoj industriji i za medicinske aplikacije
 • specijalne kidalice - dizajnirane za specifične potrebe kupaca:
  • INSPEKT C 50kN sa "C-frame" konfiguracijom
   - za određivanje sila na zavarenim konstrukcijama u automobilskoj industriji
  • INSPEKT S 20kN s 3 ispitna područja
   - za ispitivanje izolacionih materijala (industrija plastike)
  • INSPEKT S Vario 30/50kN s pokretnom osovinom - za ispitivanje patosnih elemenata u industrijij plastike i drvnoj industriji
  • INSPEKT S-L 250kN u horizontalnoj konfiguraciji - za univerzalno testiranje vratila u automobilskoj industriji...
 

INSPEKT Mini kidalice do 3kN

INSPEKT kidalica

dinamičke kidalice

specijalna kidalica INSPEKT C

Hegewald&Peschke proizvodi simulatore uslova okoline kao što su klimatske komore, temperaturne komore i visokotemperaturne peći koje mogu brzo i lako da se menjaju, posebno prilagođene pojedinim serijama INSPEKT kidalica.

U ponudi je i sva potrebna dodatna oprema, na primer niz od ručnih do potpuno automatizovanih ekstenzometara, video i laserski ekstenzometri.

Sve univerzalne kidalice i uređaji s Hegewald&Peschke elektronskom konfiguracijom koriste univerzalni programski paket za ispitivanje materijala LabMaster koji uključuje sve potrebne funkcije za procese ispitivanja.
 

Uređaji za ispitivanje nameštaja

 • Ispitivanje stolica, garnitura za sedenje, tapeciranog nameštaja, stolova, ormara, komoda...
 • Ispitivanje fioka, vođica fioka i funkcionalnosti
 • Ispitivanje kreveta, madraca, podnica, okvira, jastuka...
 

Posebna postrojenja za testiranje

 • udarno ispitivanje
 • ispitivanje povratnim savijanjem (Reverse bend testing)
 • stalci za testove trenja
 • stalci za testove torzije...
 

Mašine za ispitivanje tvrdoće

 • osnovni tvrdomeri
 • uređaji za kompleksno ispitivanje tvrdoće
 • programski paket za ispitivanje tvrdoće
 

Više o Hegewald & Peschke proizvodima: www.hegewald-peschke.com  

Primeri korišćenja Hegewald & Peschke uređaja - pogledajte video prikaz primene kidalica i tvrdomjera >>

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar >>

 
topomatika logo