Besplatan inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

 

 

Zatražžite prezentaciju: info@topomatika.rs

ATOS ScanBox - Optički 3D merni uređaj

 

 
ATOS ScanBox je "plug-and-play" merna stanica za potpuno automatizovanu 3D digitalizaciju i kontrolu. ATOS ScanBox povezuje optimizovane industrijske komponente, mobilnost i maksimalnu sigurnost u 3D standardizovani merni uređaj.  
ATOS je najinovativniji optički merni sistem za trokoordinatna merenja. Meri objekte različitih dimenzija, površšina i složženosti i omogućava svestranu 3D digitalizaciju dajući:
  • Precizne 3D koordinate i visok kvalitet podataka
  • Odstupanje kompletne površšine od CAD, 2D analize i analize komponenata
  • Analize dužž preseka, GD&T i trend analize
  • Kompletne merne izvešštaje
 

Koordinatni merni uređaj

ATOS ScanBox je optički 3D merni uređaj za koji je visina ulaganja uporediva s tradicionalnim trokoordinatnim mernim uređajima. Prednost kod ATOS ScanBox je u tome ššto omogućava potpuno merenje površšina objekata svih dimenzija, lako razumljivu vizuelizaciju rezultata, jednostavno pronalažženje problema i kompletno izvešštavanje.

 

"Plug & Play" rešenje

Potpuno "plug & play" reššenje uključuje sve ššto je potrebno za automatizovanu digitalizaciju i kontrolu, bez dodatnih trošškova. Za rad merne stanice je potrebna samo jedna utičnica.

 

ATOS industrijski 3D skener

Ugrađeni optički Atos 3D skener s integrisanom fotogrametrijom uključuje kredibilnu GOM tehnologiju trostrukog skeniranja (Triple Scan) i plave svetlosti (Blue Light). Ove nove tehnologije omogućavaju jošš detaljnije snimanje i bržže merenje objekata različitih dimenzija, površšina, obrada i geometrije, bez obzira na svetlosne uslove u ambijentu u kome se merenje odvija.

 

Uređaj male površšine, a velikih mogućnosti

Iako je za ATOS ScanBox potrebno samo 11m2 površšine, moguće je meriti objekte veličine do 2m3. ATOS ScanBox je dostupan i u manjoj varijanti, za merenje manjih delova, koja zahteva prostor od samo 5 kvadratnih metara. Najnovija najmanja ATOS ScanBok 4105 merna ćelija, sa integrisanim najmodernijim ATOS Core 3D skenerom, idealna je za automatizovano merenje i kontrolu malih i srednje velikih objekata .

 

Mobilna, automatska kontrola kvaliteta

Mobilni industrijski ATOS ScanBox se postavlja brzo i ne zahteva nikakvo pričvršćivanje za pod ili posebna merna postolja. ATOS ScanBox se možže lako transportovati i od postrojenja do postrojenja špa je pogodan za sve faze u razvoju proizvoda.

 

Celovito reššenje na jednom mestu

GOM-ov ATOS ScanBox je celovito i efikasno reššenje za 3D ispitivanja: hardver, softver, korisnička podršška, osiguranje, dokumentacija, sve je na jednom mestu. Rezultat je potpuno integrisano reššenje koje koristi samo oprobane, pouzdane industrijske komponente koje su optimizovane tako da savrššeno usklađeno rade sa ATOS-om.

 

Kratki rokovi isporuke

Isporuka i instalacija merne stanice Atos ScanBox odvija se brzo. Postavljanje merne stanice ATOS ne zahteva nikakvo dodatno planiranje na mestu rada. Uz proizvod dobijete sertifikat, svu potrebnu dokumentaciju, obuku, i na raspolaganju Vam je lokalna podršška za korisnike šširom sveta. To sve zajedno smanjuje vreme implementacije i trošškove održžavanja.

 
   

ATOS ScanBok 4105 >>

Saznaj višše o praktičnoj primeni ATOS 3D skenera i pogledaj primere upotrebe >>

 
topomatika logo