Besplatan inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

 

 

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.rs

 

 

 

Ovlašćeni zastupnik za:
GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacija Geomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvalitete

GOM Inspect Professional

 

Nov pristup u parametarskom nadzoru kvaliteta

GOM Inspect Professional je napredni programski paket za dimenzionalne analize 3D oblaka tačaka dobijenih trodimenzionalnim digitalizatorima, laserskim skenerima, kompjuterskim tomografima i drugim sličnim uređajima.

Parametarski nadzor

Svaki pojedini element korišćen pri analizi mernih rezultata čuva se zajedno sa svim parametrima potrebnim za njegovo stvaranje. Zbog toga su svi koraci analize u potpunosti jednoznačno definisani i ponovljivi. Nakon promene mernog rezultata ili dela analize, korisnik jednim pritiskom tastera automatski aktuelizuje kompletan merni izveštaj.

Osobine:

Kontrola lopatica

Kompletan postupak kontrole, od početnih merenja do potpune analize i izrade mernih izveštaja omogućava potpunu interakciju sa svim postojećim aplikacijskim funkcijama i GOM parametarskom inspekcijom. Softver sadrži sve funkcije za kontrolu lopatica, na primer, na osnovu 2D preseka.

Kontrola po proizvoljnim krivama

Programski paket objedinjava kontrolu u pojedinačnim tačkama i kontrolu kompletnih površina. Rezultati digitalizacije kompletnih površina koriste se pri primeni novih funkcija za konstrukciju krivih kao i za vizuelizaciju pojedinih obeležja. To omogućava jednostavan prikaz velikog broja informacija.

Mogućnost praćenja

GOM Inspect Professional osigurava potpunu mogućnost praćenja (traceability) u procesu nadzora kvaliteta. Svaki pojedinačni element ili korak analize može se detaljno proveriti, uključujući sve parametre i izabrane merne tačke korišćene prilikom njegove definicije. Ovakav pristup bitno doprinosi pouzdanosti kompletnog procesa nadzora.

"Teaching By Doing"

Uz ovu inovaciju GOMov koncept makro programiranje postaje nepotrebno, složeno planiranje analize i intervencija korisnika, što štedi vreme i troškove. Korisnik može veoma jednostavno pristupiti proveri kvaliteta pojedinog proizvoda ili celih serija. Korišćenje programskog paketa je jednostavno i intuitivno, bez potrebe za programerskim veštinama.

Programski paket za analizu oblaka tačaka

GOM Inspect Professional automatski preračunava oblake tačaka u visokokvalitetne 3D mreže i raspolaže brojnim alatima za njihovo poboljšavanje i obradu. Provera ispravnosti proizvoda sprovodi se upoređivanjem mernih rezultata s referentnim CAD modelima kao i prikazima odstupanja oblika po celoj površini, presecima ili pojedinim nadzornim tačkama.

Merna pravila

Elementi potrebni za nadzor kvaliteta definišu se uz pomoć mernih pravila. Ova pravila u isto vreme obezbeđuju jednoznačno i automatsko povezivanje stvarnih (izmerenih) i referentnih (konstruisanih) podataka.

I-Inspect

GOM Inspect Professional omogućava svojim korisnicima slobodno konfigusiranje mernih pravila korištenjem I-Inspecta. I-Inspect je skraćenica za inteligentni nadzor i korisnika naviguje kroz proces kontrole kvalitete. Ovaj pristup značajno olakšava i ubrzava kontrolu, štedeći vreme i novac.

Izveštaji kod kontrole prvih uzoraka

Merni izveštaji se jednostavno prilagođavaju specifičnim potrebama koristeći potpuno prilagodljive predloške. Rezultati se pri tom prikazuju, na primer, u standardizovanim VDA-formatima. Pomoću besplatnog programa za 3D prikaz GOM Inspect 3D viewer, merni rezultati i izveštaji su lako dostupni i Vašim kolegama i partnerima.

Kompatibilan s Windows 7

GOM Inspect Professional je dizajniran tako da u potpunosti iskoristi moć modernih hardvera. Programski paket uključuje brze i efektivne algoritme za dodatnu obradu i analizu, poboljšanih performansi, optimizovane i pouzdane. GOM Inspect Professional je u potpunosti kompatibilan s Windows 7.

Istaknute osobine novoobjavljene verzije GOM softvera V7.5SR1: >>

Mogućnosti:

 • Učitavanje 3D oblaka tačaka u standardnim formatima: ATOS, STL, ASCII...
 • Obrada i poboljšavanje poligonalnih mreža: izravnavanje, razređivanje, zatvaranje rupa ...
 • Učitavanje CAD modela u standardnim formatima: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid...
 • Učitavanje mernih planova u standardnim formatima: ASCII, CSV, FTA...
 • Mogućnost višestrukog poravnavanja mernog rezultata i CAD modela u okviru istog projekta: automatsko poravnavanje, RPS, 3-2-1, ravnina-linija-tačka, best-fit (metoda najmanjih odstupanja), hijerarhijsko poravnavanje...
 • Odstupanja oblika mernog objekta od CAD originala: površinski prikaz, po presecima i u pojedinačnim tačkama
 • Generisanje pravilnih geometrijskih tela na osnovu mernog rezultata ili CAD modela
 • Klasična dvodimenzionalna analiza po presecima
 • Merne funkcije: udaljenost, uglovi, prečnici...
 • Tolerancije oblika i položaja po standardima ISO 1101 i ASME Y14.5
 • Merni izveštaji: nadzor prvih uzoraka, tabele (npr. VDA), definisanje vlastitih predložaka...
 • GOM Inspect: besplatan program za 3D prikaz

 

 
 
 
 
 
 
 

 
novi softver V7.5SR1
topomatika logo